Menu

General Information

TIL TRÆNEREN / FORÆLDRE-REPRÆSENTANTEN / SPILLERNE

AaIF/SparNord Tour2018

Lørdag den 2. juni 2018 kl. 14.00 - 15.00

Så er det snart tid til at støve cyklen af, og deltage i årets sponsorcykelløb, hvor der cykles i 1 time til fordel for Aabybro Idrætsforenings fodboldafdeling.

Indskrivning og holdtilmelding sker på løbsdagen den 2. juni 2018. Udfyld holdkort med navn på hver enkelt cykelrytter. Træner eller forældrerepræsentant afl everer holdkortet på løbsdagen i indskrivningen.

Hver enkelt cykelrytter afl everer sin sponsorliste i indskrivningen og modtager startnummer. Det er ikke et krav at have en sponsorliste for at kunne deltage i løbet. Sponsorlisten kan hentes på klubbens hjemmeside www.aabybrofodbold.dk under fanen ”klubben”.


VIGTIG INFO TIL SPILLERE / CYKELRYTTERE / FORÆLDRE:

  • Alle der cykler skal køre med cykelhjelm.
  • Alle spillere fra klubben cykler i deres gule kamptrøjer.
  • Alle skal tilstræbe at fi nde et par sponsorer - dette er dog ikke et krav for deltagelse, men ønskeligt for at tjene penge til ungdomsafdelingen. Får du kontanter af din sponsor, så husk at afl evere dem i indskrivningen så der ikke tilsendes et girokort til sponsoren.
  • For at deltage i holdkonkurrencen om kr. 5.000,- skal mindst 5 spillere deltage i løbet. Husk, det er kun spillere der står på holdkortet der tæller med i forhold til holdkonkurrencen... Jo flere spillere der deltager jo større er chancen for gevinst...
  • U6 og U7 spillere kan kun deltage i løbet sammen med en voksen... (1 voksen pr. 3 spillere).


SIKKERHED UNDER LØBET:

Der er tilrettelagt to cykelruter, den korte på 1,6 km og den lange på 3 km. Cykelruterne starter og slutter ved klubhuset.

Politi og kommune har givet tilladelse til afvikling af løbet, og vores erfarne trafi kposter vil dirigere trafi kken og cykelrytterne under hele løbet, hvor der naturligvis også vil være førstehjælpskyndige til stede.

NYHED:

Alle sponsorater kan indbetales på kontonummer: Reg.nr. 9210 - kontonr. 4563595316 eller via MobilePay på tlf. 5026 9211. Indbetales senest 1 uge efter løbet. Husk venligst at påføre navn på rytter på indbetalingen.

- så smør cykelkæden og støt op om AaIF-Ungdom...

AaIF/SparNord Tour udvalget