Menu

Nyt fra Ungdomsudvalget i AAIF – November 2016

Ungdomsudvalget i AAIF består af:

Brian Duelund, Formand

Klaus Folden

Jimmy Rasmussen

Claus Heidemann-Lehmann

Michael Walther Borup

Lotte Rogild

Merete Aastrup

 

Ungdomsudvalget mødes ca. 1 gang om måneden, og vores opgaver består blandt andet i at:

 • Udvikle og finde på nye tiltag i ungdomsafdelingen
 • Være behjælpelig med at finde trænere til AAIF’s ungdomshold
 • Sikre at der indhentes anmærkningsfrie børneattester
 • Stille med mindst ét medlem til Forretningsudvalgsmøderne
 • Lave forslag til ungdomsafdelingens budget til Forretningsudvalget
 • Være den bindeled mellem trænere, spillere og forældre
 • Sørge for at der er bolde og rekvisitter til ungdomsholdene

 

Derudover har vi også løbende mange andre opgaver…

Ungdomsudvalget vil fremover udsende nyhedsbreve her på siden, således at klubbens medlemmer kan følge lidt med i hvad vi går og arbejder med.

Er der derfor nogen der sidder og brænder inde med gode ideer og tiltag, er I altid meget velkomne til at henvende jer til en af os. Kontaktoplysninger findes på AAIF’s hjemmeside. http://www.aabybrofodbold.dk/klubben/klub-info/kontaktpersoner/ungdomsudvalget/

 

I øjeblikket har vi især fokus på nedenstående punkter:

 1. Arbejdsdag.

Der afholdes arbejdsdag 4. februar 2017.

Nærmere plan for arbejdsdagen bliver sendt ud i starten af 2017, men der vil blandt andet være fokus på:

 • Klargøring af Boldrummet til den kommende sæson
 • Renovering af omklædningsrum
 • Maling, ombygning og oprydning i Cafeteria

2. Omklædningsrum – benyt den nye fløj

Der er pt. problemer med varmt vand i nogle af omklædningsrummene.

Indtil problemet er løst henvises til, at spillerne benytter de 4 omklædningsrum i den nye fløj, hvorfor der snarest vil blive opsat afmærkning af dørene med henholdsvis 2 herre- og 2 dameomklædningsrum.

 

3. Legeplads

Vi arbejder i øjeblikket med planer om en ny udendørs legeplads til de yngste. Der er aftalt møde med en konsulent med henblik på at få ideer og tips til hvilke legeredskaber samt placering mv. der passer til klubbens område og behov.

 

4. Temaaften – Mentaltræner

Vi arbejder på at afholde en temaaften for alle trænere i AAIF, hvor der vil komme en mentaltræner/idrætspsykolog og give trænerne tips og værktøjer til hvordan de hjælper spillerne til at

 • præstere lige så godt til kampe som de gør til træning samt udnytte deres fulde potentiale, og blive så god som muligt samtidig med at de syntes det er sjovt at gå til fodbold
 • rejse sig når holdet kommer bagud i en kamp eller en periode med manglende resultater og overkomme frygten for at fejle/tvivle på sig selv
 • kontrollere nervøsitet før og under kampe, håndtere præstationsangst, pres, tanker og forventninger, der kommer i vejen for præstationen (Hvad andre tænker og forventer af én)
 • Forbedre kommunikationen og samspillet blandt spillerne under kampen