Menu

Frivillige Forældre

AAIF bygger på frivillighed. Derfor må du som forældre forvente at du hen over årene bidrager med din fysiske tilstedeværelse i forskellige anledninger:

  • Cafeteriet
  • Nørhalne Cup
    • Typisk en uge om året pr. hold. Vagten er typisk af 2-3 timers varighed ad gangen.
    • Vagter fordeles uanset om egen årgang deltager i cup’en eller ej.
  • Forældremøder

Indtjeningen i såvel cafeteriet som ved afviklingen af Nørhalne Cup, er meget vigtig for klubben, og da dette kommer alle til gode i form af lavt kontingent, betaling for deltagelse i stævner osv. Er det vigtigt at alle hold hjælper.

Du kan se alle AAIF’s tilbagevendende begivenheder under "Events".
Hovedparten af trænerne på årgangene op til U13 er forældredrevne. Det vil sige at et hold typisk er opbygget med en koordinator som indkalder til kampe, har kontakten til klubbens øvrige udvalg samt holder styr på indmeldelser. Derudover er der typisk 1-2 trænere pr. årgang pr. 10 børn.
For at vi kan lykkes skal man som forældre være indstillet på at tage sin tørn over årene.


Det er desuden vigtigt at huske på at alt arbejde med vores børn er frivilligt, og at de engagerede forældre gør det i en god mening for at skabe nogle gode rammer hvor vores børn kan spille fodbold og have det sjovt. Derfor er det din pligt som forældre at bevare den positive tilgang, vi er meget åbne for gode forslag og ideer, men det er vigtigt at det bliver givet i en konstruktiv mening.

Luk