Menu

Velkommen som spiller i Aabybro fodbold

Velkommen som spiller (Information til nye spillere/forældre)

Velkommen på holdet

Vi vil altid gerne have nye med på holdet, og for at sikre at du får den bedst mulige oplevelse, forslår vi at du eller en af dine forældre tager kontakt til træneren på det hold, som du kunne tænke dig at spille på. Hvis dit barn er otte år skal det spille på U9 osv. Du kan finde kontaktinformationerne på hjemmesiden

Hjemmeside: http://www.aabybrofodbold.dk/ungdom/

På hjemmesiden, i fanen ”Ungdom”, findes information vedr. trænere samt træningstider på de enkelte årgange.
Ligeledes findes kontaktinfo for medlemmer af ungdomsudvalget
Oprettelse i klubbens system Conventus:
Som ny spiller i klubben skal man oprettes i Conventus. Conventus er det system som klubben bruger i forbindelse med kontingentbetaling mv.
Når evt. nye spillere har trænet med et par gange kan indmeldelse ske ved oprette ny bruger via hjemmesiden under fanen kontingent / betaling. Her vælges det hold spilleren er tilknyttet.
Under tilmeldingen linkes automatisk til systemet Conventus.
(Navnet er selvfølgelig navnet på spilleren og ikke forældres navn.) Når I fremover skal logge på Conventus vil jeres brugernavn typisk være mailadresse eller mobilnummer. I vil automatisk få tilsendt et password inden for kort tid.

Kontingent / Betalingsfrister:
Den første kamp er sjældent noget man glemmer – men før det er muligt at spille kamp for AAIF skal du være indmeldt i klubben og have betalt kontingent.
Det er dog helt gratis at træne med et par gange for at se om det er noget for dig.
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et gebyr på Kr. 50 for den første rykker. Anden rykker bliver tilskrevet Kr. 100,-. Det er ikke muligt/tilladt at træne eller deltage i kamp før den skyldige kontingent er indbetalt. Spillercertifikater kan ikke frigives til anden klub, hvis der er en restance til klubben.
Ved spørgsmål kontaktes kontingentansvarlig Henriette Duelund: kontingent@aabybrofodbold.dk

Spillercertifikat
Har du spillet i en anden klub skal din gamle klub overdrage spillercertifikatet til AAIF. Dette sker elektronisk, og det søger klubben for, men først derefter må du spille kamp.
Spillercertifikatet kan tilbageholdes i den gamle klub, hvis der er restance i kontingent.
Har spilleren IKKE tidligere spillet i andre klubber, modtages en mail fra DBU vedr. oprettelse af spillercertifikat.

Ungdomsudvalget:
• Ungdomsformand: Jimmy Rasmussen: 26279813 / jra@abhim.dk
• Michael Walter Borup: 20805431 / borup@turbopost.dk
• Merete Aastrup: 20408094 / aastrup10@gmail.com
• Tina Kragelund: tina.kragelund@hjoerring.dk
• Claus Heidemann-Lehmann: 22929542 / heidemann.lehmann@gmail.com

Andre udvalg: http://www.aabybrofodbold.dk/klubben/klub-info/kontaktpersoner/
• Forretningsudvalg
• Sponsorudvalget
• Trænerudvalget
• Cafeterieudvalg
• Nørhalne Cup udvalg
• Seniorudvalg
• Stadioninspektør: Ole Kusk Jensen 2332 3819
• Kasserer: Lisbeth Ledet Nielsen; ledetnielsen@gmail.com
• Kampfordeler: Morten Iversen: 2124 7855 / fam-iversen@mail.dk

Facebook grupper:
Aabybro Fodbold – AAIF
Her kan du løbende se information om hvad der sker i AAIF
De fleste hold bruger en lukket gruppe via facebook, hvorfra der informeres om hvor og hvornår du skal spille kamp mv.
Det kan være en god ide at anmode om medlemskab af ovenstående grupper, da der løbende orienteres om arrangementer, aflysning af træningstider og andet her

Standerhejsning i ungdomsafdelingen:
1. lørdag i marts
Årshjul:
Marts: Standerhejsning
Maj: Nørhalne Cup
Juni: Cykelsponsorløb, Sommerafslutning, Ikast Cup, Fodboldskole

Klubbens værdigrundlag:
http://www.aabybrofodbold.dk/klubben/klub-info/aaif-s-vaerdigrundlag/
Rollen som forældre - Vagter i klubbens cafeteria samt ved Nørhalne Cup:

AAIF bygger på frivillighed. Derfor må du som forældre forvente at du hen over årene bidrager med din fysiske tilstedeværelse i forskellige anledninger:
• Cafeteriet

Typisk en uge om året pr. hold. Vagten er af 2-3 timers varighed ad gangen.
• Nørhalne Cup

Vagter fordeles uanset om egen årgang deltager i cup’en eller ej.
• Forældremøder

Indtjeningen i såvel cafeteriet som ved afviklingen af Nørhalne Cup, er meget vigtig for klubben, og da dette kommer alle tilgode i form af lavt kontingent, betaling for deltagelse i stævner osv. Er det besluttet at alle hold hjælper.

Du kan se alle AAIF’s tilbagevendende begivenheder under årshjulet nedenfor.
Hovedparten af trænerne på årgangene op til U13 er forældredrevne. Det vil sige at et hold typisk er opbygget med en koordinator som indkalder til kampe, har kontakten til klubbens øvrige udvalg samt holder styr på indmeldelser. Derudover er der typisk 1-2 trænere pr. årgang pr. 10 børn.
For at vi kan lykkes skal man som forældre være indstillet på at tage sin tørn over årene.
Det er vigtigt at huske på at alt arbejde med vores børn er frivilligt, og at de engagerede forældre gør det i en god mening for at skabe nogle gode rammer hvor vores børn kan spille fodbold og have det sjovt. Derfor er det din pligt som forældre at bevare den positive tilgang, vi er meget åbne for gode forslag og ideer, men det er vigtigt at det bliver givet i en konstruktiv mening.

Målaktier:
Målaktier er et sponsorprogram i AAIF, hvor man kan "aktionere" på førsteholdets mål. Reglerne er ganske simple.

Indskud:
Som aktionær binder man sig til at betale 7,50 kr. pr. mål som førsteholdet scorer - dog max. 200 kr. pr. halvår.

Udbytte:
AAIF afholder 2 sponsor-frokoster hver år (en hvert halvår), hvor klubben er vært ved mad og drikke + en hjemmekamp.
Der er lodtrækning ved hver hjemmekamp om 6 præmier (via målaktionærnummer).
Lodtrækning om hovedpræmie ved afslutning af hver halvsæson.
Tilmelding kan ske til Vivi Præstegaard på e-mail maalaktier@aabybrofodbold.dk eller tlf. 4052 4329 (efter kl. 16.00).

Sponsorkoncept
Hvis man som forælder ønsker at støtte klubben med et sponsorat kontaktes sponsorataabyfodbold@gmail.com for nærmere info
Guld: 24.000 kr.
Sølv: 12.000 kr.
Bronze: 6.000 kr.

Indeholdt i alle sponsorater er:
• Bandereklame på 3 meter
• Kampsponsor på en af førsteholdets hjemmekampe (Senior)
• Logo/Navn kommer på hjemmesiden og Sponsortavlen, og profilavisen
• Gratis entre til hjemmekampe

Som guldsponsor får man derudover:
• Logo på 2 af Senior førsteholdets spillerdragter (Bryst/Ryg og Buks)
• Logo på 10 af Ungdomsholdenes spillerdragter (Bryst/Ryg og Buks)
• 2 stk. billetter til det årlige sponsorarrangement

Som guldsponsor får man derudover:
• Logo på 1 af Senior førsteholdets spillerdragter (Bryst/Ryg og Buks)
• Logo på 5 af Ungdomsholdenes spillerdragter (Bryst/Ryg og Buks)
Sponsoraftalen er gældende for en 2-årig periode
Som tillæg til ovenstående sponsoraftale, kan eventuelle sponsorer tilkøbe en hovedsponsorplads (Trøje midtfor) for et engangsbeløb
• Kr. 5000,00 pr. trøje i seniorafdelingen
• Kr. 2.500,00 pr trøje i ungdomsafdelingen