Menu

Årets AaIF'er

image På billedet Tommy Olesen (th) sammen med den nyvalgte formand Hans Arne L. Pedersen
22. marts 2022 kl. 12:20

På foreningens generalforsamling den 21. marts 2022 blev der, traditionen tro, uddelt Årets AaIF'er til en person som har gjort sig fortjent til udnævnelsen, gennem sit arbejde for foreningen.

Denne gang var valget faldet på Tommy Olesen, som for knap 20 år siden blev lokket til Aabybro af en kammerat for at spille fodbold. Sidenhen blev Tommy formand for fodboldafdelingen gennem næsten 10 år, ligesom han også har været medlem af hovedbestyrelsen. Tommy har efter jobbet som formand arbejdet i mange ad hoc udvalg i foreningens interesse, senest er han eksempelvis med i udvalget som forsøger at få et foreningshus etableret. Desuden har han også har været en ualmindelig stor hjælp i forbindelse med at svømmeafdelingen har ønsket at udtræde af AaIF, hvor han har været garant for det juridiske i processen, ligesom han er hovedarkitekten bag foreningens nye retningslinjer.

Eksternt har Tommy gennem mange år repræsenteret AaIF på bedste vis, eksempelvis som dirigent på DBU Jylland regions 1's årsmøder samt på DBU Jyllands generalforsamlinger og er også repræsenteret i flere af DBU Jyllands udvalg.

Et stort tillykke til Tommy med den meget velfortjente udnævnelse til Årets AaIF'er.